Aminassistans

Personlig Assistans

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Till exempel personer med utvecklingsstörning.

Om du behöver en insats kan du söka om att få den. Till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson och rätt till personlig assistans.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.