Personlig assistans
Grundpelaren när du väljer att anlita oss som assistansanordanre är du får en assistans som du kan känna dig nöjd och trygg med. Det är viktigt att den blir utformad efter dina önskemål och behov.
Med vår långa erfarenhet kan vi var behjälpliga med alla delar som rör din personliga assistans. Vi har tillstånd från Inspektionen från vård och omsorg (IVO).

Du som kund får bland annat hjälp med:
– Att ansöka och överklaga beslut om personlig assistans eller andra insatser
– Att rekrytera personal
– Samordna assistansen
– Hjälp vid personalmöten
– All den dokumentation som myndigheter kräver
– Rapportering av assistanstid
– Hantering av assistansekonomin (Med 100% insyn och delaktighet)
– Få svar kring aktuella regelverk eller andra personalfrågor

Du som assistent har tillgång till:
– Bra lönevillkor, försäkringar och pension via kollektivavtal
– Utbildningar
– Smidigt sätt att rapportera assistanstid elektroniskt via Aiai.se

Vi har förstått vikten av personlig kontakt och eftersom vi är en mindre assistansanordnare med otroligt låg personalomsättning kan du vara säker på att du får hjälp av en och samma person i alla dina frågor. Vi vet vilka kunder vi har och är insatta i var och ens livssituation.