På Assistansteamet börjar vi ofta med ett förutsättningslöst möte (fysiskt eller via telefon) för att höra vad vi kan göra för dig. Som assistansberättigad hos oss på Assistansteamet erbjuds du en individuell assistans. Tillsammans går vi igenom hur du vill ha din assistans, vi lyssnar och utformar den så att den är anpassad efter dina behov.

Vi ser tillsammans över behovet av assistenter, vi rekryterar assistenter efter dina önskemål. Det är mycket viktigt att du som kund känner dig bekväm med dina assistenter. Har du redan assistenter tar du självklart med dem till oss.

Att byta bolag är inte svårt och vi tar hand om alla papper åt dig. Våra jurister hjälper också till med ansökningar till Försäkringskassan eller till kommunen. Vi hjälper dig också att ansöka om tillfällig utökning som vid t ex semester eller sjukdom.

När vi vet hur du vill ha det, tittar vi tillsammans med dig över behovet av assistenter. Vi hjälper till med allt som rör rekrytering av personliga assistenter så att du hittar de personer som du känner är rätt för dig. Har du redan idag assistenter som du är nöjd med tar du givetvis med dig dem till oss.

Din närmsta kontaktperson på Assistansteamet kommer vara din kundansvariga. Det är en person du kan vända dig till med båda stora och små frågor. Din kundansvariga håller i arbetsplatsträffar med jämna mellanrum, och håller kontinuerlig kontakt med dig som kund och din personal för att säkerställa god kvalitet, bra arbetsmiljö och kundnöjdhet. Behöver du en arbetsledare i gruppen av assistenter ordnar vi självklart med det.