GDPR

EU:s Dataskyddsförordning dvs ”General Data Protection Regulation” (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte Personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka individers personliga integritet genom att reglera hur personuppgifter ska behandlas inom företag och organisationer.

Insamling och behandling av personuppgifter inom Assistansteamet har alltid ett tydligt och specifikt syfte. Vi samlar inte in mer information än vad som behövs och sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig (utbetalning av lön och arvode) och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, aktuell adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Om du har frågor kring GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter så är du alltid välkommen att kontakta oss.