Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra kunders, medarbetares och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet inom Assistansteamet. Därför vill vi göra allt vi kan för att upptäcka eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Vi uppmanar alla som upptäcker missförhållanden att anmäla detta via visselblåsartjänsten nedan – den är en del i vårt förebyggande säkerhetsarbete mot oegentligheter, fusk med assistansmedel och brott. Visselblåsarfunktionen kan användas av alla: kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter till Assistansteamet.

Det är ett lagkrav att ha en visselblåsarfunktion på plats och den gäller för missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Hur gör man för att rapportera?

I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Du når visselblåsartjänsten via följande länk där det även finns ytterligare information:

https://whistle.qnister.com/Assistansteamet

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande: skriv av länken ovan och skriv in i din webb-läsare. Använd inte företagets dator eller nätverk.

Vad händer med din anmälan?

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till flera olika mottagare inom Assistansteamet. Dessa avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.

Du får alltid en återkoppling när du lämnat en rapport via visselblåsartjänsten.

Anonymitet och sekretess

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Påminnelse – för att säkerställa din anonymitet, skriv av länken ovan och skriv in i din webb-läsare. Använd inte företagets dator eller nätverk.