Om du misstänker oegentligheter, bedrägeri eller annat brott inom Assistansteamet i Sverige AB kan du anmäla det till vår visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen är en del i Assistansteamet förebyggande säkerhetsarbete mot oegentligheter, fusk med assistansmedel och brott. Funktionen kan användas av allmänheten, anställda, leverantörer och andra intressenter till Assistansteamet.

En bra och trygg arbetsgivare och omsorgs leverantör

Det ska vara tryggt och säkert att vara kund, anställd eller samarbetspartner till Assistansteamet. Vi har nolltolerans mot alla typer av brott och oegentligheter inom företaget. För oss är det en självklarhet att alla i företaget följer lagar och regler. Vi uppmanar alla som misstänker oegentligheter eller brott inom Assistansteamet att anmäla detta.

Vad kan anmälas?
Alla typer av oegentligheter och brott kan anmälas. Så som trakasserier, mobbning, diskriminering, sexuellt ofredande, hot, våld, stölder, ekonomiska brott, mutor, allvarliga
miljöbrott, brott mot arbetsmiljölagen. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla allmänt missnöje och klagomål. Kontakta då i stället närmaste chef eller HR.

Vem kan anmälas?
Alla som arbetar på Assistansteamet kan anmälas och därav är det viktigt att uppgifterna är så korrekta som möjligt

Vad händer med din anmälan?
Din anmälan tas emot av Assistansteamets externa säkerhetskonsult som granskar alla anmälningar och beslutar om en utredning ska inledas. En utredning kan exempelvis leda till att en polisanmälan görs.

Anonymitet och sekretess
Assistansteamet kommer att behandla dina uppgifter och din anmälan med sekretess.

Hit skickar du din anmälan
Mejla din anmälan om misstanke gällande oegentligheter eller brott inom Assistansteamet till: anmalan@Assistansteamet.se